Privatlivspolitik

Personoplysninger

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til dig.

Når du benytter AC Handymand.dk ApS accepterer du, at AC Handymand.dk ApS registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

AC Handymand.dk ApS respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på AC Handymand.dk ApS.

Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger.

AC Handymand.dk ApS registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Du kan benytte AC Handymand.dk ApS uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv.

AC Handymand.dk ApS har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig, fremsende salgsmateriale efter forespørgsel, for at kunne afgive tilbud eller indgå kontrakter og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. AC Handymand.dk ApS opbevarer ikke følsomme personoplysninger, men derimod blot ikke-følsomme personoplysninger.

Hvilke data opbevarer vi:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Postnummer
By
Telefonnummer

AC Handymand.dk ApS registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

• foretager et varekøb i AC Handymand.dk ApS
• sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
• i øvrigt giver personoplysninger til os via AC Handymand.dk ApS eller på anden måde.

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at AC Handymand.dk ApS behandler personoplysningerne herunder at AC Handymand.dk ApS:

• registrerer de personoplysninger, du afgiver
• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på AC Handymand.dk ApS

Dataen bliver brugt til at målrette markedsføring og som grundlag for kundekontakt – tilbud og fakturering.

AC Handymand.dk ApS sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

AC Handymand.dk ApS opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere faktura, tilbud, købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at

• få oplyst, hvilke personoplysninger, AC Handymand.dk ApS har registreret om dig
• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
• få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos AC Handymand.dk ApS tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

AC Handymand.dk ApS
Ellekildevej 36
2740 Skovlunde
CVR. Nr. 42397792
Tlf.nr. 28629782

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til info@achandymand.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., hvis du mener, at AC Handymand.dk ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.